Wie ik ben

Ik ben Petra Kloosterman, archeoloog gespecialiseerd in de beleids- en procesmatige kant van de archeologie. In 2006 ben ik cum laude afgestudeerd in de archeologie en daarna heb ik bij verscheidende archeologische adviesbureaus, uitvoerende bedrijven en gemeenten ervaring opgedaan. Daardoor heb ik een compleet beeld van de archeologische wereld, maar ook van de wereld waar archeologie deel van uitmaakt. Archeologie is één van de vele omgevingsfactoren en daar waar archeologie raakt aan andere omgevingsfactoren voel ik mij thuis. Vanuit mijn ervaring en inzicht leg ik de verbinding tussen archeologie en de rest van de wereld, maak het voor u inzichtelijk en kom met praktische en pragmatische oplossingen. Kijk voor een uitgebreide CV en werkervaring ook op mijn LinkedIn-profiel.

Petra Kloosterman