Complete advisering

Doordat ik over een compleet beeld van het archeologisch werkvlak beschik, kan ik zowel overheidsinstanties als commerciële bedrijven adequaat bijstaan en adviseren.

Voor de overheid bied ik de volgende diensten aan:

  • Detachering: invulling geven aan de archeologische taak van een overheidsorganisatie, bijvoorbeeld bij gemeentes. 
  • Beleidskaarten maken: het maken of updaten van archeologische beleidskaarten.
  • Archeologiebeleid opstellen en implementeren: een passend archeologiebeleid opstellen en deze vervolgens in de organisatie implementeren.
  • Beoordelen van archeologische rapporten: vaststellen of aan de voorwaarden voor een vergunningaanvraag is voldaan.

 

Voor ontwikkelaars bied ik het volgende aan:

  • Advisering: het geven van een advies over bijvoorbeeld de wettelijke procedures, offertetrajecten en risicoanalyses..
  • Archeologisch projectmanagement: begeleiding van een (langdurige) ontwikkeling, waar archeologie een omgevingsfactor is.
  • Directievoering: zicht houden op de uitvoering van een archeologisch projec