Detachering

De afgelopen jaren heb ik voor een groot aantal gemeenten detacheringsopdrachten uitgevoerd: Grave, Lansingerland, Westland, Delft (ook Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland) en Ede. Ik heb bij deze gemeenten o.a. vorm gegeven aan de archeologietaak, presentaties binnen de gehele gemeente gegeven en de RO-procedures voor archeologie doorlopen (plantoetsing en bestemmingsplannen). Hierdoor ben ik goed bekend met ambtelijke organisaties en weet ik hoe belangrijk het is om correct, sensitief en communicatief te handelen. Mijn doel bij de werkzaamheden die ik verricht voor overheidsinstanties is altijd een goede afweging maken tussen archeologie en wat maatschappelijk reëel is, binnen het kader van beleid, regels, procedures en wetten.


Beleidskaarten

Beleidskaarten

Inmiddels heb ik voor een flink aantal gemeenten archeologische beleidskaarten gemaakt. Een beleidskaart is een integrale afweging tussen de archeologische waarden en verwachtingen en de maatschappelijke belangen. Dit betekent dat de risico’s van toevalsvondsten zoveel mogelijk moeten worden beperkt, maar onnodig en zinloos archeologisch onderzoek moet worden voorkomen. De juiste informatie is daarvoor onontbeerlijk, maar ik weet precies waar ik deze informatie binnen en buiten de gemeente kan vinden. Doordat ik door mij opgestelde beleidskaarten ook in de praktijk heb toegepast, kan ik zeer bruikbare beleidskaarten leveren. 
Voor o.a. de volgende gemeentes heb ik beleidskaarten gemaakt:

 


Beleid maken en implementeren

Archeologiebeleid voor een gemeente bestaat niet alleen uit een beleidskaart. Om te beschikken over het juiste instrumentarium om vorm te geven aan de archeologische taak, is archeologiebeleid belangrijk. Specifieke wensen vanuit de gemeente kunnen bijvoorbeeld geregeld worden in een verordening of er kan een gemeentelijk archeologiefonds worden ingesteld. Alles is mogelijk in een archeologisch beleidsplan. Onder andere voor de gemeenten Lansingerland en Uitgeest heb ik een archeologisch beleidplan opgesteld.